16:30

Лекция: Биткойн в контекста на (над)националната сигурност

17:00

– Край на събитието –